Amerykańska adwokat, prawnik USA, sprawy spadkowe USA, pomoc prawna USA

2016-11-03

Deportacje USA

Wyjazd do kraju znajdującego się poza terenem Unii Europejskiej wymaga od nas w najlepszym wypadku tylko paszportu. Wiele państw wymaga jednak często dodatkowych dokumentów pozwalających na wjazd na ich terytorium. Należą do nich między innymi Stany Zjednoczone, których polityka migracyjna zakłada wiele obostrzeń dla osób chcących do nich przyjechać, jak i do imigrantów znajdujących się na ich terenie. Polityka ta uległa zaostrzeniu w wyniku zjawiska terroryzmu, a konkretnie po 11 września 2001 roku, gdy legły w gruzach wieże World Trade Center. Na zagrożeniu terroryzmem stracili przede wszystkim uczciwi ludzie, którzy chcieliby swobodniej podróżować lub mieć możliwość osiedlenia się w nowym kraju.

Aby wjechać na teren Stanów Zjednoczonych należy uzyskać wizę. Trzeba w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w ambasadzie amerykańskiej. Sama wiza nie jest jednak gwarantem wjazdu na teren USA. Do tego niezbędne jest jeszcze spotkanie z urzędnikiem imigracyjnym, który określa jak długo możemy przebywać na terenie tego kraju. Jeśli jego opinia jest pozytywna, możemy śmiało wsiadać w samolot i udać się w podróż by zobaczyć to jedno z największych państw świata. Posiadając wizę tymczasową należy pamiętać o tym, by pilnować określonych w wizie terminów. Przekroczenie terminu wyjazdu może mieć bowiem przykre konsekwencje.

Sprawa ma się inaczej, gdy nasze plany zakładają dłuższy pobyt na terenie Stanów. Wówczas należy posiadać wizę pracowniczą, w zdobyciu której pomaga zwykle pracodawca. Jeśli pobyt na terenie USA ma być dłuższy, warto wówczas wyposażyć się w Zieloną Kartę, która pomoże na dłuższą metę uzyskać obywatelstwo.

Droga do obywatelstwa amerykańskiego nie jest łatwa. Ubiegać się o nią może osoba o nienagannej postawie, niekarana, która ukończyła 18 rok życia. Ważna jest również znajomość historii tego kraju oraz struktury państwa. Do uzyskania obywatelstwa ważna jest też Zielona Karta, którą trzeba mieć minimum 5 lat. Ale żeby tego było mało trzeba też udowodnić w postępowaniu, ze mieszkało się w Stanach przez minimum 2,5 roku. Wymagania te nie są łatwe, aczkolwiek biorąc pod uwagę korzyści wynikające z obywatelstwa amerykańskiego to warto się postarać. Eksperci zajmujący się tą tematyką są zgodni. Inwestycja w amerykańskie obywatelstwo jest jednym z najmądrzejszych posunięć dla osób poszukujących nowego miejsca na ziemi poza ojczyzną. Co daje obywatelstwo USA? Poza oczywistymi obywatelskimi przywilejami, jak na przykład decydowanie o losach kraju poprzez wybory i inne obywatelskie akcje można również bardzo skorzystać finansowo. Zieloną Kartę trzeba raz na jakiś czas odnawiać za niemałe pieniądze. Dodatkowo zawsze istnieje procent szansy, że karta nie zostanie przedłużona. Ponadto obywatelstwo USA daje mniejsze składki na ubezpieczenie oraz możliwość korzystania z pomocy społecznej przysługującej wyłącznie obywatelom tego kraju.

Jak zostało wspomniane wyżej, w przypadku braku obywatelstwa do dłuższego pobytu na terenie USA potrzebna jest Zielona Karta. Można ją uzyskać dzięki rodzinie lub dzięki pracodawcy. W razie jej braku można oczywiście korzystać z wizy, ale tylko do daty jej ważności. Jeśli w jakikolwiek sposób przekroczymy datę pobytu wynikającą z wizy wjazdowej na teren USA możemy popaść w konflikt z urzędem imigracyjnym, a tego boją się wszyscy imigranci.

Powodem do konfliktu z urzędem imigracyjnym może być źle wypełniony wniosek o przedłużenie wizy, o Zieloną Kartę lub o obywatelstwo. Może to być również przeterminowany dokument zezwalający na pobyt na terenie USA. Jeśli chodzi o deportacje USA ma bardzo restrykcyjne przepisy i stanowią one realne, aczkolwiek odłożone w czasie zagrożenie dla każdego imigranta chcącego związać swoją przyszłość ze Stanami Zjednoczonymi.

Jeśli już urząd imigracyjny wyśle nam pismo wzywające do stawienia się przed sądem imigracyjnym, należy potraktować to wezwanie poważnie i w żadnym wypadku nie ignorować go. Można takie pismo spokojnie potraktować jak akt oskarżenia przeciw nam. Zwykle znajdują się w nim dane osobowe oraz przedmiot oskarżenia, czyli wykroczenia imigracyjne oraz podstawa prawna na jakiej opiera się urząd imigracyjny chcący wydalić nas z terytorium USA. Warto również udać się po pomoc i poradę do prawnika doskonale zorientowanego w prawie imigracyjnym. Prawnicy świadczący tego rodzaju usługi władają zwykle biegle językiem angielskim i polskim. W ten sposób można uzyskać pełną poradę prawną co robić w sytuacji, gdy zajmie się nami urząd imigracyjny.

Wezwanie z sądu imigracyjnego określa termin pierwszej rozprawy ogólnej. Trzeba się oczywiście na niej stawić, ale nie będzie od razu rozpatrywana nasza sprawa. Zwykle obecne są tego dnia wszystkie osoby, które otrzymały wezwanie na konkretną datę. Na rozprawie ogólnej ustala się dalsze kroki postępowania oraz terminy rozpraw indywidualnych. Cały proces może być rozłożony na okres od kilku miesięcy do kilku lat. Sądy imigracyjne i więzienia są przepełnione. Czas jest długi również ze względu na to, że urząd imigracyjny musi zebrać wszystkie dowody w sprawie chcąc udowodnić, że pozwany imigrant zasługuje rzeczywiście na wydalenie z terytorium USA.

Wyrok sądu imigracyjnego może być trojaki. Najbardziej niechcianym jest oczywiście decyzja nakazująca opuszczenie kraju. W innym wypadku wyrokiem może być przyznanie Zielonej Karty, albo zamknięcie sprawy bez wyroku, czyli bez przyznania wizy, Zielonej Karty lub deportacji. Dużą rolę w pozytywnym załatwieniu sprawy może mieć dobry prawnik, który doradzi co zrobić i jak wypełnić odpowiednie dokumenty. Choć skorzystanie z usług dobrego adwokata może nie być tanie, to warto rozważyć ogólny rachunek zysków i strat, a także wziąć pod uwagę, że deportacja odbywa się na koszt osoby deportowanej.