Amerykańska adwokat, prawnik USA, sprawy spadkowe USA, pomoc prawna USA

2016-08-26

Zasady dziedziczenia w USA

Amerykańskie prawo spadkowe zdecydowanie różni się od polskiego. Polacy mieszkający w USA muszą mieć tego świadomość, jeżeli chcą przekazać spadek lub spodziewają się go otrzymać. W Stanach Zjednoczonych każdy stan ma odrębne prawo spadkowe. Wszystkie prawa dotyczące dziedziczenia obowiązujące w tym kraju, wywodzą się jednak z prawa anglosaskiego. Jeden z najważniejszych przepisów mówi, że w przypadku, gdy spadkodawca nie zostawi testamentu, prawo amerykańskie przewiduje dziedziczenie na mocy ustawy. Inaczej niż w Polsce, w Stanach Zjednoczonych testament napisany odręcznie, tak zwany holograficzny uznawany jest za nieważny. Mocy prawnej nie ma również testament podpisany jedynie przez notariusza i spadkodawcę. Za ważny uznaje się taki testament, który został sporządzony w obecności co najmniej dwóch świadków. Muszą oni podpisać się pod nim, czym poświadczają oświadczenie woli spadkodawcy, który również musi złożyć podpis. Podczas sądowego postępowania o spadek zeznania tych świadków muszą być potwierdzone przez notariusza i dołączone do testamentu. Testament zgodny prawem amerykańskim jest w Polsce ważny, jeżeli został sporządzony zgodnie z prawem miejsca, w którym powstał. W przypadku dziedziczenia ustawowego, czyli w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, w pierwszej kolejności prawo do dziedziczenia ma małżonek i dzieci. Jeżeli takich nie ma, to rodzice i rodzeństwo, a w następnej kolejności dzieci rodzeństwa. Przeciętny obywatel nie zawsze orientuje się w niuansach prawnych, dlatego żeby nie stracić swojej szansy na spadek warto zasięgnąć opinii prawnej u profesjonalistów. Amerykański prawnik znający zarówno polskie prawo spadkowe, jak i to obowiązujące w USA, jest właściwą osobą, do jakiej powinniśmy zwrócić się o pomoc. Odpowie na każdą wątpliwość, wyjaśni niuanse prawne i pomoże nam zgromadzić wszystkie dokumenty i pisma procesowe. Amerykański adwokat, choć jest niezbędny w procesie o spadek, to nie jest jedynym specjalistą, do jakiego powinniśmy się zwrócić. Z pewnością nie obejdziemy się również bez skorzystania z usług tłumacza przysięgłego i notariusza.

 


 

Pomiędzy prawem polskim a amerykańskim jest wiele różnic, których należy mieć świadomość. Najważniejsza z nich, to tzw. Surrogate Court, związane z postępowaniem spadkowym przed sądem. Polega to na tym, że sąd nie stwierdza prawa do spadku, a tylko stwierdza, że wykonawca testamentu lub administrator spadku jest uprawniony do rozporządzania masą spadkową. Warto znać podstawową terminologię angielską dotyczącą spadków, by mieć choć ogólną wiedzę dotyczącą tej kwestii. Postępowanie spadkowe na podstawie testamentu nazywane jest "probate proceedings", co tłumaczy się na polski jako po prostu postępowanie spadkowe, a "administration proceedings" to postępowanie administracyjne. Warte zapamiętania są również takie pojęcia, jak "letters testamentary" i "letters administration" - czyli dokumenty wystawione przez sąd na wniosek uprawnionego spadkobiercy.

 

Obowiązkiem wykonawcy testamentu bądź administratora, jest zebranie całej masy spadkowej, spłata należnych długów i opłacenie kosztów postępowania oraz rozporządzanie masą spadkową zgodnie z wolą spadkodawcy, którą wyraził w testamencie lub zgodnie z ustawą dotyczącą dziedziczenia. Wykonawcy testamentu, lub jego administratorzy, ze spełnienia swoich obowiązków muszą rozliczyć się prze sądem. Z kolei obowiązkiem spadkobierców jest podpisanie oświadczenia, mówiącego o tym, że są zadowoleni z czynności, jakie przeprowadził wykonawca spadku i nie będą w przyszłości wnosić żadnych roszczeń. Pozwala to wykonawcy spadku ostatecznie rozliczyć się ze swoich obowiązków. Osoba pełniąca funkcję wykonawcy lub administratora spadku musi być pełnoletnim obywatelem USA i na stałe tam zamieszkiwać. W inny przypadku musi zostać wyznaczony tzw. co-executor lub co-aministraotr, który spełnia powyższe warunki.  Ze względu na istotne różnice w prawie spadkowym obowiązującym w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, zwykle konieczne jest przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań - zwłaszcza, jeżeli majątek, który ma być dziedziczony znajduje się w obu tych krajach. Jeżeli majątek w całości znajduje się w Polsce, a jego właściciel i spadkodawca również zmarł w tym kraju, to całe postępowanie prowadzone jest przed sądami polskimi. Jednak musi ono zostać przeprowadzone zgodnie z prawem kraju, którego spadkodawca był obywatelem. Warto wiedzieć, że nie ma jednego prawa spadkowego obowiązującego w całych Stanach Zjednoczonych. Każdy stan ma swoje prawo dotyczące spadków, a różnice między nimi polegają przede wszystkim na wysokości podatku, jaki należy od spadku uiścić. Dobrze, by amerykański adwokat, który służy nam swoją pomocą, znał szczegółowo prawo obowiązujące w stanie, w którym został sporządzony testament. Wówczas możemy mieć pewność, że całe postępowanie sądowe zostanie przeprowadzone sprawnie i ustrzeżemy się błędów i pomyłek. Spadek od krewnych zza granicy to zwykle dobra wiadomość, ale droga do niego może być długa i wyboista. Powierzenie wszystkich spraw związanych z realizacją zapisu w testamencie, w profesjonalne ręce, to szansa na szybkie i szczęśliwe zakończenie sprawy.