Rozwód – jak go uzyskać?

Rozwód – czyli sprawy rodzinne w praktyce

Kiedy małżeństwo dwojga ludzi nie układa się oraz nie rokuje poprawy, często podejmuje się decyzję o rozwodzie. Aby do niego doszło sąd musi orzec o całkowitym zaniku więzi małżeńskich. Zanim to jednak nastąpi jeden z małżonków musi wystąpić z pozwem o rozwód. Jak tego dokonać? Jeżeli nie czujemy się na siłach do samodzielnego sporządzenia tego pisma procesowego, warto skorzystać z usług profesjonalnego adwokata, który prowadzi sprawy rodzinne. Przygotuje on pozew rozwodowy, oraz wskaże kolejne kroki, które należy podjąć w celu uzyskaniu rozwodu.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy to pismo wszczynające sprawy rozwodowe. Sporządza je pozew, czyli ten z małżonków, który oczekuje rozwodu. W piśmie zawiera strony postępowania (siebie, oraz pozwanego – drugiego małżonka),oraz wskazuje oczekiwane żądanie – uzyskanie rozwodu, ewentualne orzeczenie o winie, lub kwestie uregulowanie opieki nad dziećmi. Pozew składa się we właściwym miejscowo sądzie okręgowym. Warto by adwokat z naszego miasta, zamieszkujący Warszawę lub Olsztyn, wskazał adres i siedzibę sądu, tak by pismo trafiło do odpowiedniego wydziału. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy wskazać przyczyny ubiegania się o rozwód. Czy powodem jest zdrada małżonka, jego nałogi, lub po prostu fakt, iż małżonkowie nie dogadują się ze sobą? Jeżeli na stan faktyczny posiadamy dowody, lub zeznania świadków, warto o nich wspomnieć. Wskazane dowody, na przykład zdjęcia, lub nagrania, należy również dołączyć do pozwu. Jeśli powołamy się na opinie świadków trzeba będzie wskazać ich dane. Być może sąd będzie powoływał ich na rozprawę sądową.

Profesjonalny adwokat, zajmujący się tematyką rodzinną na pewno pomoże nam w sporządzeniu takiego dokumentu jak pozew. Kancelarie prawne prowadzące rozwody i sprawy rodzinne znajdują się w każdym dużym mieście takim jak Warszawa czy Olsztyn. Jeśli interesuje nas pomoc w konkretnym mieście wystarczy odszukać adwokat Olsztyn i zapoznamy się z listą prawników prowadzących rozwody.

Kiedy otrzymamy rozwód?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód to zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Aby sąd mógł o nim orzec koniecznie jest wystąpienie obu tych elementów. Zupełny rozkład pożycia wiąże się z zanikiem wszelkich więzi łączących małżonków. Zaniknąć muszą więzi emocjonalne, gospodarcze, oraz fizyczne. Oznacza to, że być może rozwód nie zostanie orzeczony jeśli, pomimo pewnych dowodów na zdradę małżonka, oboje prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i razem finansują utrzymanie domu. Są sytuacje kiedy pomimo zaistnienia wyżej wskazanych przesłanek, sąd odmówi jego orzeczenia. Może to nastąpić w przypadku kiedy wskutek rozwodu mogą ucierpieć małoletnie dzieci, lub orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia małżeńskiego (na przykład w przypadku choroby drugiego współmałżonka).

Separacja zamiast rozwodu

Niekiedy zamiast żądania rozwodu, warto pomyśleć o separacji. Jest to rozwiązanie pośrednie, którego najważniejszym aspektem jest fakt, iż jest to proces odwracalny. Małżeństwo trwa nadal, lecz część praw ulega zmianie – na przykład małżonków nie łączy już wspólnota majątkowa. Separację orzeka się w przypadku całkowitego lecz nie trwałego rozkładu małżeństwa. Orzeczenie separacji nie zamyka drogi do późniejszego domagania się rozwodu. Z drugiej strony, w przypadku polepszenia relacji małżeńskich, małżonkowie mogą wnieść wspólny wniosek o zniesienie separacji. Postępowanie w sprawach o separację również poprowadzić może adwokat prowadzący sprawy rodzinne.